Facultatea de Electronica Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prelucrarea semnalelor si a imaginilor

Programme de master en français

Traitement du signal et des images

Formation soutenue par l’Ambassade de France en Roumanie

Parteneri

 

 

 

 

 

Broșură de prezentare

 

Obiectivele programului

Programul de  master propus este  de tip cercetare si are drept obiective:

• continuarea studiilor prin doctorat în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii.

•  formarea de ingineri cercetători de înaltă calificare pentru mediul economic.

 

Prelucrarea de semnale vizează dobândirea de cunoştinţe generale asupra conceptelor şi metodelor folosite pentru extragerea, procesarea, accentuarea sau stocarea informaţiilor conţinute în semnale unidimensionale. Aceasta furnizează bazele teoretice precum şi tehnicile ce permit formularea şi rezolvarea problemelor de cercetare în domenii foarte variate acoperind un spectru extrem de larg: fuziune de date, prelucrarea semnalelor genomice şi medicale în general, procesarea informaţiilor multimedia şi a semnalelor în telecomunicaţii. Prelucrarea de imagini, semnale multidimensionale, constituie în ziua de azi un domeniu de maximă importanţă în sectoare variate precum: audiovizual, explorarea resurselor terestre şi maritime, biologie, agricultură, artă etc.  Ambele direcţii sunt pluri-disciplinare având conexiuni intrinseci cu alte domenii: optică, informatică, electronică, telecomunicaţii, matematică; această mare diversitate justifică parcursul oferit de programul de master propus. Propunerea se încadrează în preocupările constante de dezvoltare a relaţiilor dintre UTCN şi universităţile de profil din Franţa, respectiv din spaţiul AUF; UTCN este membră AUF din 2006. Din acelaşi an UTCN  Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei oferă acest tip de master conform http://bri.utcluj.ro/francofon_master.php

De asemenea, există o preocupare susţinută de desfăşurare a unui număr de doctorate în regim de cotutelă cu universităţi din Franţa (Universitatea Bordeaux 1, Universitatea din Savoia, Universitatea din Bretania – Brest,  Universitatea din Nice – Sophia Antipolis etc.), 5 teze fiind finalizate până în prezent si altele in curs de desfășurare. 

Începând cu anul universitar 2011-2012, în baza acordurilor dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și Universitatea din Bordeaux, Universitatea din Nice – Sophia Antipolis și Ambasada Franţei in Romania, acest master permite acordarea dublei diplome studenților beneficiari.  Primele 15 diplome de acest tip au fost eliberate de universitățile partenere și UTCN. Programul de studiu beneficiază de resursele pedagogice și informatice oferite de Centrul de Reușită Universitară, un spațiu didactic modern inaugurat în aprilie 2015 ca urmare a parteneriatul pe termen lung dintre Agenția Universitară a Francofoniei și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.    

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,
Str. Memorandumului nr. 28

Cod postal 400114, Cluj-Napoca,  Romania
tel. +4 0264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055

Contact: