Facultatea de Electronica Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prelucrarea semnalelor si a imaginilor

Programme de master en français

Traitement du signal et des images

Formation soutenue par l’Ambassade de France en Roumanie